Privacyverklaring

Daphne Dumoulin | Art&Photography respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Graag informeren wij je hier zo transparant en duidelijk mogelijk over.

Contactgegevens:

www.daphnedumoulin.com

Gasthuisstraat 24

6231 JW Meerssen

+31 6 15 07 2044

Daphne Dumoulin is te bereiken op : daphnedumoulin@me.com

PERSOONSGEGEVENS

Daphne Dumoulin | Art&Photography  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Adresgegevens

 • BTW gegevens (van bedrijven)

VAN WIE VERZAMELEN WIJ PERSOONS GEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten

 • Mensen die interesse tonen in onze producten of diensten

 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Daphne Dumoulin Art&Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

gerechtvaardigd belang: journalistieke doeleinden en kunstprojecten die het mogelijk maken om de bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren

Uitzonderingen zijn: een journalistiek, wetenschappelijk of artistiek belang

WAAROM WORDEN ER PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Persoonsgegevens worden om verschillende redenen verzameld:

 • Om een relatie met je aan te kunnen gaan en te onderhouden

 • Om een overeenkomst met je te kunnen sluiten

 • Om aan de verplichting die de wet/belastingdienst stelt te voldoen

 • Om bestelde producten op het juiste adres te leveren

 • Om fraude of oplichting te voorkomen

 • Voor marketing- en promotiedoeleinden

 • Voor archiefdoeleinden

HOE LANG WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk voor de bovenstaande doeleinden. In praktijk is dit voor onbepaalde tijd omdat we je bijvoorbeeld graag per e-mail op de hoogte houden van alle ontwikkelingen, en je wellicht over een paar jaar nog een mooie afdruk aan de muur wilt bestellen.

Foto’s kunnen tevens gebruikt worden in een boek of een expositie. Gegevens worden dan voor onbepaalde tijd bewaard.

We houden deze gegevens graag up-to-date, en bewaren deze gegevens alleen als jij dit goed vindt.  Dus heb je een wijziging of wil je de gegevens laten verwijderen meldt het aan: daphnedumoulin@me.com.

 

WAAR WORDEN DEZE GEGEVENS OPGESLAGEN?

 Persoonsgegevens worden op verschillende plekken opgeslagen:

 • Computer

Dreamhost en Themeco die de website mogelijk maken

Daarnaast kunnen gegevens in jouw belang, doorgestuurd worden aan leveranciers of andere betrokken derden zoals:

 • Boekhouder, om je een factuur te kunnen sturen

 • Leveranciers van je bestelde producten

 • Con-collega’s. Wanneer je hebt gevraagd om een aanbeveling voor een andere fotograaf.

 

HOE WORDEN DEZE GEGEVENS BESCHERMD?

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door en in het belang van Daphne Dumoulin | Art&Photography en worden nooit aan derden overgedragen als de reden hiervoor niet in jouw belang is. Ook zien wij erop toe dat deze gegevens beveiligd zijn met een wachtwoord en nooit zonder toestemming door derden kunnen worden ingezien.

Daarnaast wordt er met iedere leverancier een bewerkingsovereenkomst gesloten zodat er duidelijke afspraken bestaan en jouw gegevens ook door hen nooit voor andere doeleinden zullen worden gebruikt.

 

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Naast persoonsgegevens worden er ook zogenaamde bijzondere persoonsgegevens opgeslagen. Dit zijn gegevens die meer over jou zeggen dan alleen je naam, telefoonnummer of adresgegevens.

WELKE BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER VERZAMELD?

Het kan gaan om:

 • Leeftijd

 • Geslacht

 • Huwelijkse staat

 • Gezinssamenstelling

 • Foto’s

 • Informatie over de eerder afgenomen producten of diensten, of de producten of diensten waar eerder interesse in is getoond

 • Levensverhalen die je mij hebt verteld en waarvoor je toestemming hebt gegeven voor publicatie

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@diamediaminds.com, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM WORDEN ER BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Omdat de gegevens horen bij een kunstproject waarvoor je toestemming hebt gegeven voor publicatie

 • Om aan de voorwaarden van de gesloten overeenkomst te kunnen voldoen

 • Om je producten af te laten drukken

 • In het gerechtvaardigd belang van Daphne Dumoulin Art&photography om een artistiek portfolio te kunnen tonen op de website.

 • In het gerechtvaardigde belang van marketingdoeleinden zoals advertenties, folders en social media. Voor het verkopen van de diensten en producten van Daphne Dumoulin Art&photography.

 • Voor archiefdoeleinden

HOE LANG WORDEN DEZE BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?

Bijzondere persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk voor de bovenstaande doeleinden. Foto’s die gebruikt worden voor portfolio en/of marketingdoeleinden worden voor onbepaalde tijd bewaard.

We bewaren je foto’s 5 jaar zodat je ook over een aantal jaar nog een mooie afdruk aan de muur kunt bestellen, of de foto’s nogmaals op kunt vragen wanneer je ze kwijt bent.

Heb je een wijziging of wil je de gegevens laten verwijderen meldt het aan: daphnedumoulin@me.com.

Delen van persoonsgegevens met derden

Daphne Dumoulin Art&photography verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Daphne Dumoulin | Art&photography

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Daphne Dumoulin | Art&photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met daphnedumoulin@me.com

COOKIES

BEZOEKGEGEVENS

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gegevens worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. Fotografie Ingeborg van Bruggen gebruikt deze analyses om de werking van de website te kunnen verbeteren en zet dit in voor promotie- en marketing doeleinden. We proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren en verstrekken deze gegevens niet aan derden.

 

GOOGLE ANALYTICS

Op de website maken we gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. 

Algemene bezoekgegevens waaronder het IP-adres van computers, het tijdstip van opvraging en gegevens die browsers meesturen worden bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor analyses van het bezoek- en klikgedrag om de werking van onze website te verbeteren.

De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres van uw computer overgebracht en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om Daphne Dumoulin | Art&photography rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Daphne Dumoulin | Art&photography  heeft hier geen invloed op. Meer informatie hierover leest u in het privacy beleid van Google. Daar treft u ook het privacy beleid van Google Analytics aan

Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen naar daphnedumoulin@me.com.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Persoonsgegevens voor voor journalistieke of kunstdoeleinden vallen net onder de meldingsplicht AVG